Ze względu na sytuację zagrożenia i podjęcie zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2, sztab kryzysowy z udziałem Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. do odwołania instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

Jednocześnie informujemy, że naliczanie opłat w systemie bibliotecznym Prolib zostaje zawieszone.


piątek, 14 marca 2014

Konkurs plastyczny pt. "Świat widziany moimi oczami"

Nasza biblioteka w ramach współpracy
z Domem Kulturalno-Edukacyjnym "REGNUM"
ogłasza konkurs plastyczny pt. "Świat widziany moimi oczami". 
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie
i  życzymy powodzenia.„Świat widziany moimi oczami”

Regulamin konkursu plastycznego

1.      Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 7 do 18 roku życia
uczęszczających na zajęcia popołudniowe
w DEK „REGNUM” oraz do czytelników Filii nr 14 dla dzieci i młodzieży
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.
2.      Czas trwania konkursu plastycznego to 17.03 – 4.04.2014 r.
 1. Celem konkursu jest:
  1. popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej,
  2. pobudzenie wyobraźni młodych ludzi,
  3. obiektywne kreowanie wizji współczesnego świata i zwrócenie uwagi na jego sytuację.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest własnoręczne wykonanie 1 pracy w dowolnej technice plastycznej oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej drukowanym i czytelnym pismem.
 3. Praca powinna być wykonana w formacie nie większym niż A3.
 4. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
a.       zgodność z tematem konkursu,
b.       inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
c.        estetyczne wykonanie pracy. 
 7.      Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
8.      Organizator nie zwraca prac konkursowych.
 1. Prace należy dostarczać do 4 kwietnia 2014 roku na wybrany poniższy adres:
Dom Edukacyjno-Kulturalny „REGNUM”
ul. A.G. Siedleckiego 12, (budynek przedszkola)
  ul. Bośniacka 3, (budynek szkoły)

Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. dr. Witolda Bełzy
ul. Boh. Kragujewca 11 85-863 Bydgoszcz


 1.  Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11 kwietnia 2014 roku.
 2. Osoby nagrodzone w konkursie zostaną poinformowane telefonicznie do dnia 10.04.2014 roku.
 3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane w bibliotece dla dzieci i młodzieży
  przy ul. Boh. Kragujewca 11 w dniach 14-18.04.2014r.
  oraz w siedzibie DEK „REGNUM” przy ul. A.G. Siedleckiego 12 w dniach 22-25.04.2014r.
 4. Przewidywane są nagrody za zdobycie trzech pierwszych miejsc, upominki za zdobycie wyróżnienia oraz
  dyplomy dla nagrodzonych dzieci.
 5. Dane uczestników będą przetwarzane przez Organizatora. Są zbierane do celów związanych
  z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu publikacji listy laureatów konkursu.
 6.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac oraz ich zdjęć do celów promocyjnych
  (na stronie internetowe, facebook`u itp.)
 7. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 9. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają koordynatorzy:
- Joanna Dębska tel.: 52 371 10 51 lub 793 101 280
- Agnieszka Kuklińska: tel.: 52 375 05 60 lub 512 319 079